Untitled Document
<<<<<<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Cattle Thai Cattle !!!!!!!!!!!

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Thaicattle.com

 

 

 

 

 

 

         ถ้อยแถลงจากเว็บมาสเตอร์

 


             ต้องขอกล่าวคำว่า “สวัสดีและยินดีต้อนรับพี่น้องชาวโคบาลทุกท่านสู่เว็บไซต์ Thaicattle.com” เว็บไซต์แห่งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นแหล่งศึกษาและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อทุกสายพันธุ์ การใช้เวชภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นในฟาร์ม เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติ เป็นสถานที่แลกซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างพี่น้องชาวโคบาลทุกท่าน โดยการดำเนินการจะมีทั้ง 2 ส่วน คือให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าบริการ และส่วนที่คิดค่าบริการสำหรับพื้นที่โฆษณาและการซื้อขายสินค้าเวชภัณฑ์และโค (คลิ๊ปวีดีโอ) ซึ่งจะคิดเฉพาะที่ต้องใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลและจะเก็บเป็นระยะเวลา 1 เดือนหลังจากนี้ สำหรับรายได้ที่เกิดจากการจัดทำเว็บไซต์จะได้นำมาใช้จ่ายในการดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป  

 

     ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำ

 

 

             คณะผู้จัดทำต้องขอกล่าวเช่นเดียวกับพี่ทั้งห้าท่านว่า “สวัสดีพี่ๆ ชาวโคบาลทุกท่าน” ที่ได้ให้เกรียติเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเรา ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าเราเป็นมือใหม่ในการทำเว็บไซต์ ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำยินดีที่จะรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์ของพวกเรา คือ การได้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เราได้เพียรพยายามเก็บรวมๆ มาไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน

 

กฎกติกา & มารยาทในการใช้งาน Web board

 

             สำหรับพี่น้องชาวโคบาลของเราท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมตั้งกระทู้ถามและตอบข้อมูลใน Web board ทั้ง 3 บอร์ด (โคเนื้อ ร้านจำหน่ายสินค้าสมาชิก และปรึกษาปัญหากับหมอวัว) เนื่องจากเว็บของเรามีทั้งส่วนที่ให้ความรู้และส่วนที่ดำเนินการทางธุระกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง และเพื่อความบริสุทธิ์ใจที่มีให้แก่กัน ไม่ต้องมีการมากล่าวโทษซึ่งกันและกันภายหลังในพฤติกรรมอันไม่สมควร ดังนั้นจึงเห็นควรว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามและตอบควรจะมีตัวตนจริง พร้อมที่จะรับผิดชอบการกระทำของตน เพื่อความเปิดเผยระหว่างผู้ถามข้อสงสัยและผู้ตอบ จึงใคร่เชิญชวนพี่น้องชาวโคบาลร่วมสมัครสมาชิกโดยทั่วกัน โดยการสมัครสมาชิกมีอยู่ 2 ขั้นตอน

 

             1. สมัครสมาชิกของเว็บไซต์ ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ที่หน้าเว็บ

             2. สมัครสมาชิกของบอร์ด

 

             สำหรับการโพสกระทู้ใดๆ ทุกท่านกรุณาใช้คำสุภาพ พูดคุยกันด้วยมิตรไมตรีในเชิงสร้างสรรค์ และหากท่านใดไม่ปฏิบัติตามเราจะทำการลบการเป็นสมาชิกของท่าน และหากมีการดำเนินคดีใดๆ ท่านจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทางคณะผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ส่วนท่านใดที่ไม่ประสงค์จะสมัครสมาชิกก็เชิญเยี่ยมชมและศึกษาหาข้อมูลจากทางเว็บไซต์ได้ตามปกติครับ

 

 

 

 
 
Untitled Document
 
Copyright 2006, NU Com-science 4. All rights reserved  
  Tel : (086) 7312077, (086) 1158880 ,   (081) 0292108